Monday, March 12, 2018

My E- comerce T shirt store- Moo Noy and Lao Alphabet chart for kids and Lao learner

Hello! 

Moo Noy Lao T shirt though Merch By Amazon and  Laotian Alphabet Chart for Kids
It has been way....  too long for none blog posts at all for almost a year. I have a good excuse which I was busy with my school  and now business.

Have you ever heard of Merch by Amazon? I would like to introduce you to my new eCommerce business which is a platform that I am selling customized- designed T shirts on Amazon. If you are searching on Amazon and can search for Moo Noy. I designed fun and Lao inspired quotes and sayings.

I had to find all the information and miscellaneous  I could find in a short period of time on the internet and I don't know the ins and outs much yet. I am not even scratch the surface of selling online and I am such a novice. However I am happy to find this platform to find way to make money.

There are numerous of ways to sell physical products online and Amazon market place is another channel that I am not going to get into it yet. For right now I am still trying to figuring out to get multiple income streams either selling online, through traditional businesses  or side gigs so that I don't have to rely on JOB.

Therefore I have created my Lao Alphabet Chart for Kid or Lao learners. I'll post the picture here. This chart is Priced at $15.99 and shipping depends on where do you live and for now the shipping is only in the US and if you live in other part of the world shoot me an email for a quote.


For now I can only accept purchase though email. I would also love to do a give away (Lao Alphabet Chart for Kids)  next month to one lucky winner!  The contest will be start to the next blog post.


Thank you for your support and I hope you enjoy my product and welcome all the feedbacks and advises


ສະບາຍບໍ່!


ກໍດົນພໍສົມຄວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມລົງ blog ເກືອບຮອດປີ. ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມີຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ດີ ເພາະຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ແລະ ເລີ່ມທຸລູກິດໃໝ່.

ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນ  Merch by Amazon ບໍ? ຂ້ອຍຢາກນຳສະເໜີ ທຸລະກິດອອນໄລ ທີ່ຂ້ອຍຂາຍເສື້ອທີ່ ອອກແບບ ທີ່ ຂ້ອຍຂາຍທີ່  Amazon. ນີ້ແມ່ນຮ້ານຂ້ອຍ Moo Noy ຖ້າເຈົ້າຊອກຢູ່ ອາເມຊອນ. ຂ້ອຍອອກແບບທີ່ຕະຫຼົກ ແລະ ຈາກຄຳສັບສັ້ນໆ.

ຂ້ອຍໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ  ແລະ ນັ້ນໆນີ້ໆ ຈາກອິນເຕີເນັດ ໃນເວລາສັ້ນໆ. ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ລູ່ທາງຄັກແນ່ແທ້. ການຂາຍທາງອອນໄລແມ່ນມີຫຼາຍຂ້ອຍຍັງຮູ້ແຕ່ພື້ນໆ ແລະ ຍັງຖືວ່າຍັງອ່ອນຫັດຢູ່ ແຕ່ຂ້ອຍກາດີໃຈທີ່ໄດ້ຫາຊ່ອງທາງອີກອັນໜື່ງທີ່ໄດ້ຈະຫາເງິນ.

ມັນກາມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະຂາຍຂອງອອນລາຍ ແລະ ຂາຍຢູ່ ອາເມຊອນ ກໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງໜື່ງ ແຕ່ຂ້ອຍຈະບໍ່ກ່າວເຖີງເທື່ອ. ປະຈຸບັນ ແມ່ນຂ້ອຍກຳລັງຊອກຫາຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ຈະຫາລາຍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ ຈະຂາຍທາງອອນໄລ, ເຮັດທຸລະກິດອື່ນໆ ຫຼືແມ້ກະທັ່ງ ຫາລາຍໄດ້ເລັກໆນ້ອຍໆອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກປະຈຳ.

ສະນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ ຕາຕະລາງອັກສອນລາວສຳລັບເດັກ ຫຼື ຄົນຮຽນພາສາລາວໃໝ່. ຂ້ອຍຈະເອົາຮູບລົງໃນ ບົດຄວາມ blog ນີ້ເລີຍ. ລາຄາ ແມ່ນ $ 15.99 ແລະ ບໍ່ລວາມ ຄ່າສົ່ງໄປສະນີ ແລະ ມັນກໍ່ຂື້ນກັບວ່າເຈົ້າຢູ່ບ່ອນໃດໃນອາເມລິກາ ແລະ ຈະມີແຕ່ສົ່ງໄປສະນີໃນອາເມລິກາເທົ່ານັ້ນ ກະລຸນາຖາມຄ່າສົງຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ ບ່ອນໃດໃນໂລກ ຕ້ອງຂຽນອີເມວມາຖາມລາຄາກ່ອນເດີ.
ປະຈຸບັນຍັງຮັບການຊື້ຜ່ານທາງອີເມວ ແລະ ເດືອນໜ້າຂ້ອຍຈະເຮັດການແຈກ ຕາຕະລາງອັກສອນໃຫ້ຜູ້ໂຊກດີໜື່ງທ່ານ. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຈະເລີມໃນບົດຄວາມ blog ບົດຕໍ່ໄປ.

ຂອບໃຈສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຂ້ອຍກໍັ່ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພວກທ່ານຈະພໍໃຈກັນສິນຄ້າທີ່ຂ້ອຍນະສະເໜີ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄຳຕິຊົມ ແລະ ຄະແນະນຳ.

#Moo Noy
#LaoAlphabetChart
#LaoTshirts

Picture and content are copy righted to I Heart Vientiane. Any part or whole published without any notice consent will be prosecuted.

Saturday, July 1, 2017

My business

I am English to Lao/ Thai interpreter and translator located in Saint. George ,Utah.

Please feel to email me to get more detail.Please like and share if you like my blog and think it is useful for others. Thank you and see you next post!

ດົນໆ ຈີ່ງໄດ້ມາພໍ້ກັນ - Long time no see!

ຫວັງວ່າທຸກຄົນຄົງຈະສະບາຍດີນໍ້!
ດົນໆລະບໍ່ໄດ້ລົງຫຍັງ ມື້ນີ້ເລີຍຕັ້ງໃຈຂຽນຄວາມຄືບໜ້າມາເວົ້າສູ່ຟັງ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຈົບແລ້ວ ເຢ...... ໄດ້ໃບປະກາດ ແລະ ໃດ້ ໃບຮັບຮອງ ໃນການເປັນ Certified Medical Coder.
ການຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຈົບຫັ້ນແມ່ນບໍ່ງ່າຍ ຊຳກັບຍ່າງໃດ້ເຄີ່ງທາງ ລະບາດການເສັງເອົາ ໃບຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ຫັ້ນຍາກ ສຸດໆ ຊົ່ວຂ້ອຍຊິເສັງໃດ້ຫັ້ນແມ່ນເສັງບາດທີສາມຈື່ງຜ່ານ.
ຂ້ອຍມີວຽກປະຈຳເປັນນາຍແປພາສາປາກເປົ່າທາງໂທລະສັບ ແຕຂ້ອຍຍັງບໍ່ໃດ້ ໃບຮັບຮອງ.ບາດນີ້ຈົບການຮຽນ ທາງ Medical coding ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຢາກຈະກຽມຕົວ ເສັງເອົາໃບຮັບຮອງ ທາງການແປປາກເປົ່າທາງການແພດ Certified Medical Interpreter ແລະ  Certified Court Interpreter ທາງສານ. ອັນນີ້ ອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ປີ ເພາະວ່າຢາກໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ເກັບກ່ຽວປະສົບການໃຫ້ໃດ້ຫຼາຍໆກ່ອນ. ນອກຈາກວຽກແປປາກເປົ່າແລ້ວ ຂ້ອຍຍັງເຮັດວຽກແປເອກະສານນຳອີກ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ມາໂລດ.
ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມ ເອົາບົດຮຽນຄຳສັບທາງການແພດມາລົງ ຖ້າໃຜຕ້ອງການແນະນຳ ວ່າຢາກຮຽນເລື່ອງໃດລະບອກມາເດີ ໂຕນີ້ໝາຍເຖີງການຮຽນພາສາລາວນຳ.
ມາເວົ້າເລື່ອງຄອບຄົວ ແລະ ເລື່ອງທົ່ວໃປນໍ້. ຊ່ວງນີ້ພັກແລ້ງ ເດັກນ້ອຍກາຢູ່ບ້ານໝົດມື້ອາກາດຮ້ອນບໍ່ຢາກໃປໃສ.
ວ່າຢາກຍາມພີ່ນ້ອງຢູ່ເທັດຊາດ Texas ກາຍັງບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ. ຖ້າເຈົ້າຮູ້ ບ່ອນໃດ ແນວໃດ ຄັກໆທີ່ຄວນເຮັດຢູ່ຫັ້ນບອກແດ່ເດີ.
ຢ່າລືມສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນມາຫາຂ້ອຍ ຫຼືວ່າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຂ້ອຍເອົາເລື່ອງຫຍັງມາເວົ້າກາບອອກຂ້ອຍໃດ້ ຖ້າຫາກເຈົ້າມັກອ່ານ ບລ໋ອກຂອງຂ້ອຍກະລຸນາຊ່ອຍແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ອື່ນອ່ານນຳ ເພາວ່າຂ້ອຍຈະເພີ່ມ ເນື້ອໃນທາງການທ່ອງທຽວ, ອາຫານ , ການຮຽນ ແລະ ການເດີນທາງຂອງຊີວິດຂອງຂ້ອຍທີ່ປະເທດອາເມກາ ຂອບໃຈທີ່ອ່ານ blog ຂອງຂ້ອຍ ລະພົບກັນໃໝ່ນໍ້.
I hope everyone is doing great!
It has been along time that I have not posted anything in the blog so today I am attempting to tell how I have been doing. I have graduated from my medical coding program Yeah........and got myself a credential as Certified Medical Coder.
My schooling and graduating is just half the battle. The process that I get myself a national credential as a certified medical coder is the hardest which took me three tries to pass.
I am a qualified independence telephone interpreter but not yet certified. Since my Medical coding program is done now I can have my focus on getting myself certified as Certified Medical Interpreter and Certified Court Interpreter. I am giving myself two years to learn and gain experiences. Other from being an interpreter I am also a freelance translator English to Laotian/ Thai. If you interested in my service please contact me for more detail.
I'll try to prepare lessons on Medical words - English to Lao for you next post and if you interested in anything else please let me know which is by the way like learning Lao language.
Let's talk about family and general affairs. This is a summer for us the kids staying home and it is way too hot that we don't even want to get out of the house.
I am thinking of going to Texas visiting some family but that is not yet planned out. If you know places or things to do in Texas please let me know.
Don't forget if you need to leave any comments or ideas for me to blog please let me know and if you like please share because I am gonna put more contents that pertaining travel, food, learning and life journey of me in the US. Thank you for reading my blog  See you next post!