Monday, April 23, 2018

Hello Sabaidee,


I would like to announce that our one lucky winner of  Lao Alphabet chart is Jessie from Arizona . I am sending it to you today thank you for email to me  how much you like our blog and your participation . You were  the first one to email and comment. Anyhow I hope you enjoy the chart and good luck with learning Lao.ຂ້ອຍຢາກຈະປະກາດເຖີງຜູ້ທີ່ໂຊກດີຂອງເຮົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຕາຕະລາງພະຍັນຊະນະລາວ ແມ່ນ ແຈສຊີ ຈາກ ອາລິຊໍນ່າ. ຂ້ອຍຈະສົ່ງໄປໃຫ້ມື້ນີ້ . ຂໍຂອບໃຈທີ່ຮ່ວມສະໜຸກ ແລະໃຫ້ຂໍ້ຄວາມວ່າມັກ ບຣ໋ອກຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ. ເຈົ້າກໍ່ແມ່ນຄົນແລກທີ່ຂຽນອີເມວຫາພວກເຮົາ. ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ເຈົ້າມ່ວນນຳການໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ ແລະ ໂຊກດີກັບການຮຽນພາສາລາວເດີ.

Sunday, April 8, 2018

ສະບາຍດີທຸກໆຄົນ!


ຂ້ອຍຈະແຈກຕາຕະລາງພາສາລາວແລະຈະຈັບໜຶ່ງລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ໂຊກດີໜຶ່ງທ່ານ.

ກະຕິກາງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຮຽນພາສາລາວ ຫຼືບໍ່ ແລະ ແຊ ເວັບໄຊ່ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈະ ເລືອກຜູ້ໂຊກ ອາທິດໜ້າ.

Hello everyone!


I am going to have a giveaway for Lao Alphabet chart to one lucky winner.

The rule is easy that you comment here if you either Lao language learner or not and share our website and the lucky winner will be drawn next week.

See you !