Monday, April 23, 2018

Hello Sabaidee,


I would like to announce that our one lucky winner of  Lao Alphabet chart is Jessie from Arizona . I am sending it to you today thank you for email to me  how much you like our blog and your participation . You were  the first one to email and comment. Anyhow I hope you enjoy the chart and good luck with learning Lao.ຂ້ອຍຢາກຈະປະກາດເຖີງຜູ້ທີ່ໂຊກດີຂອງເຮົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຕາຕະລາງພະຍັນຊະນະລາວ ແມ່ນ ແຈສຊີ ຈາກ ອາລິຊໍນ່າ. ຂ້ອຍຈະສົ່ງໄປໃຫ້ມື້ນີ້ . ຂໍຂອບໃຈທີ່ຮ່ວມສະໜຸກ ແລະໃຫ້ຂໍ້ຄວາມວ່າມັກ ບຣ໋ອກຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ. ເຈົ້າກໍ່ແມ່ນຄົນແລກທີ່ຂຽນອີເມວຫາພວກເຮົາ. ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ເຈົ້າມ່ວນນຳການໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ ແລະ ໂຊກດີກັບການຮຽນພາສາລາວເດີ.

No comments: